Sitemap
Gemeenschapshuis Zandberg - Breda - Home
Wie zijn wij?
Geschiedenis
Ruimteplan
Contact
Ruimteplan
Reserveren (Eenmalig)
Reserveren (Seizoen 2015/2016)
Prijsopgave
Activiteiten
Sitemap
Links
Disclaimer

       Home

Sitemap

Het Gemeenschapshuis Zandberg...

is als rechtspersoon een Stichting en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41102652.

Het Bestuur bestaat uit vijf personen, voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:                    Mr. M.R.J. Schönfeld

Secretaris:                   Dhr. A.H.M. Laurijssens

Penningmeester:         Mr. TH.J.M. Meeùs
De dagelijkse leiding is in handen van de Administrateur/Beheerder, de heer

Henny Koeken, de concierges zijn de heer Piet Brosens en de heer Elry Smits.

De bar/keuken wordt beheerd door de heer Armand Holster.                        

Bestuur en personeel stellen alles in het werk om bezoekers en gebruikers van het gemeenschapshuis zo goed mogelijk van dienst te zijn.
        

 

© 2019 Gemeenschapshuis Zandberg Copyright

< Terug

  Wie zijn wij?

                       

    Gemeenschapshuis Zandberg